Mimibazík.cz

Všeobecné podmínky serveru Mimibazik.cz

Tyto všeobecné podmínky specifikují způsob užívání internetových stránek serveru Mimibazik.cz.

Přístupem na tyto stránky, registrací, přihlášením či užíváním stránek souhlasíte s těmito Všeobecnými podmínkami a zavazujete se, že budete jednat v souladu s těmito podmínkami.

Uživatel je povinnen v registraci u povinných polí uvést pravdivé údaje. Zároveň je uživatel(ka) povinnen(povinna) udržovat údaje aktualizované. V případě uvedení falešných či nepravdivých údajů se registrovaný(á) vystavuje možnosti, že mu(jí) bude registrace zrušena a zároveň ztrácí nároky na jakékoli případné výhry či předchozí zvýhodnění, stejně tak zrušením registrace zaniká platnost placeného členství bez nároku na vrácení peněz.

Všechny texty, obrázky, grafika a další části stránek podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části webové stránky bez písemného svolení serveru Mimibazik.cz je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části této webové stránky nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky. Mimibazik.cz bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.

Mimibazik.cz si vyhrazuje právo jakoukoli registraci zrušit, má-li k tomuto kroku závažné důvody. Zejména se jedná o případy, kdy uživatel nebo uživatelka uráží či napadá ostatní uživatele nebo uživatelky, používá sprosté výrazy případně nabádá k rasové nesnášenlivosti apod. Registrace může být zrušena i v případě porušení některého z ustanovení Všeobecných podmínek.

Uživatel(ka) registrací vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do emailové schránky, kterou uvedla při registraci. Zasílaný e-mail může mít informační nebo reklamní charakter.Mimibazik.cz má právo zasílat na e-mailové adresy uvedené při registraci obchodní sdělení inzerentů serveru Mimibazik.cz nebo vlastní. Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Přijetím takovéto zprávy se uživatel(ka) k ničemu nezavazuje.

Nesouhlas se zasíláním výše zmíněných e-mailů může uživatel(ka) projevit odpovědí na zaslaný email. V předmětu této zprávy musí uživatel(ka) uvést text "NEZASÍLAT". Stejně tak má každý uživatel(ka) možnost odhlásit se z odběru v nastavení svého účtu na serveru.

Server Mimibazik.cz poskytuje služby, které umožňují uživatelům vkládat na stránky textové či obrazové materiály a informace. Služby serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, hodnotit, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat. Pro materiály a data, která uživatel na server Mimibazik.cz vkládá platí určité pokyny a omezení. Tyto pokyny jsou zveřejněny přímo na stránkách serveru, prostřednictvím nichž uživatel materiály či data vkládá. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat. Server Mimibazik.cz je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby portálu upravovat, doplňovat, mazat či inovovat.

Služby serveru jsou poskytovány uživatelům zdarma nebo za úhradu. Odměna provozovatele za poskytované služby se řídí platným ceníkem serveru

Vkládání nových inzerátů, aukcí, aktualit a dalšího obsahu, který zadávají uživatelé, se řídí následujícími pravidly:

  • je zakázáno používat v jakékoliv formě odkazy na jiné internetové stránky (www adresy) i například ve formě obrázku
  • je zakázáno používat jazyk HTML či jiné programovací jazyky či scripty
  • je zakázáno inzerovat firmu jako takovou, je možné inzerovat pouze konkrétní produkt s konkrétní cenou a popis musí obsahovat dostatek informací k jeho identifikaci
  • je zakázáno inzerovat zboží, pro které se nenachází na serveru patřičná kategorie
  • je zakázáno vkládat inzeráty týkající se pornografie, sexu a erotiky
  • je zakázáno inzerovat vše, co je v rozporu s platnými zákony České Republiky a co porušuje autorská práva dalších osob či subjektů
  • je zakázáno inzerovat stejný nebo podobný produkt či službu ve více kategoriích
  • je zakázáno záměrně vkládat inzeráty do jiných kategorií, než do kterých podle obsahu přirozeně náleží
Při porušení pravidel serveru uživatelem má provozovatel právo smazat vložené inzeráty a podniknout patřičné kroky k tomu, aby tento uživatel již nemohl využívat služeb serveru: zablokovat nebo odstranit uživatele, znemožnit uživateli na server přístup a uživatele umístit na tzv. "Černou listinu" bez nároku uživatele na náhradu vzniklé škody.

Provozovatel si vyhrazuje právo provést změny v inzerátu, inzerát nezveřejnit nebo inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky nebo podmínkami provozu serveru.

Server Mimibazik.cz nezodpovídá za správnost či přesnost publikovaných informací uveřejňovaných na stránkách serveru a použití těchto informací je na vlastní riziko. Server Mimibazik.cz se zříká jakékoli odpovědnosti za škody, vzniklé použitím stránek serveru Mimibazik.cz nebo odkazovaných stránek třetích subjektů. Server pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a není tedy zodpovědný u nabízeného zboží za: kvalitu, původ, dodání, objednání, zaplacení, pravdivost, úplnost a správnost uvedených informací apod. a neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Údaje nashromážděné na serveru Mimibazik.cz a Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny po dobu účelu jejich využití a chráněny proti zneužití.

Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, klikněte sem (EN).

Uživatel nesmí služby serveru Mimibazik.cz využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci služeb provozovaných serverem Mimibazik.cz nebo rušit používání těchto služeb serveru Mimibazik.cz jinými osobami. Uživatel nesmí zneužívat služeb serveru nad rámec registrovaného a zaplaceného členství k vlastnímu obohacení, či jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty. V případě zjištění jakýchkoli pokusů o zneužití, budou podniknuty kroky pro odhalení pachatele a podklady budou předány orgánům činným v trestním řízení. Vzniklá škoda bude následně vymáhána.

Můžete komentovat, opravovat nebo žádat o odstranění vašich osobních údajů zasláním emailu na adresu admin, kterou naleznete v sekci Kontakty.

Některé stránky serveru Mimibazik.cz mohou obsahovat propojení na internetové stránky třetích subjektů, které jsou mimo kontrolu serveru Mimibazik.cz a nepodléhají těmto Všeobecným podmínkám užití. Pokud navštívíte tyto stránky přes nabízené propojení, poskytovatelé uvedených stránek mohou využít informací o vás v souladu s jejich podmínkami použití – ty však mohou být odlišné od našich. server Mimibazik.cz nenese odpovědnost za podmínky užití třetích stran.

Všeobecné podmínky užívání mohou být aktualizovány či měněny bez upozornění. Je odpovědností uživatele serveru Mimibazik.cz čas od času navštívit tyto Všeobecné podmínky k revizi případných změn. Výše uvedené Všeobecné podmínky jsou platné od 1.1. 2011.

Tyto všeobecné podmínky jsou připraveny v souladu s právními předpisy České republiky. Případné výhrady podléhají Občanskému zákoníku České republiky.


Navštivte stránky pro ženy o zdraví, kráse, hubnutí a vaření - portál ChytráŽena.cz
Každý týden nové soutěže a horoskopy.